2016 год

— Протокол № 1 от 15.02.2016

— Протокол № 2 от 11.03.2016

— Протокол № 3 от 21.03.2016

— Протокол № 4 от 05.04.2016

— Протокол № 5 от 23.05.2016

— Протокол № 6 от 12.08.2016

— Протокол № 7 от 14.10.2016

— Протокол № 8 от 24.10.2016

— Протокол № 9 от 28.10.2016

— Протокол № 10 от 22.11.2016

— Протокол № 11 от 06.12.2016